Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

October 07 2016

August 31 2016

April 25 2016

March 31 2016

February 25 2016

January 27 2016

January 12 2016

November 19 2015

November 05 2015

July 07 2015

June 12 2015

June 04 2015

May 22 2015

May 11 2015

April 29 2015

April 23 2015

April 17 2015

April 07 2015

March 26 2015

Larm: Inkapslade underreden ger ökad rost

Rostfällor under bilen - Foto: Vi Bilägare Vi Bilägares larm om rostrisker med inkapslade underreden har fått uppmärksamhet. Nya rutiner vid bilbesiktningar kan inom kort bli verklighet. I veckans podcast-avsnitt diskuteras rostfällorna under nya bilar. 

Foto: Vi Bilägare

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) är medveten om problemet. SFVF har därför tillsammans med bilprovningsföretagens branschorganisation (SWETIC) inlett ett samarbete för att se över Transportstyrelsens författningssamling för att söka nya vägar för mer effektiva kontroller, skriver Vi Bilägare.

SFVF:s förslag är att alla bilar som är över fem år ska besiktigas utan plastskydd i den mån dessa skydd döljer viktiga säkerhetsdetaljer. En demontering och en återdemontering hos de mest inklädda bilarna kan ta allt ifrån en halvtimme till två timmar.

En rostforskare på KTH delar uppfattningen att plastskydden under nya bilar skapar ny rost.

Podcast om rostfällorna under bilen

http://www.vibilagare.se/sites/vibilagare.se/files/documents/2015/03/vi_bilagares_podcast_19_3_.mp3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl